Facebook logo, verwijst naar de facebook pagina

Kind/Hondtraining


Drie foto's van de kind/hondtraining
Twee foto's van de kind/hondtraining

Veelal bestaat ‘de roedel van een hond’ uit een gezin met kinderen. Omdat kinderen zodoende veel met de hond te maken hebben en wellicht de hond ook regelmatig zullen uitlaten, verzorgt Braaf kind/hondtraining; een cursus bestaande uit 6 lessen (1 theorieles en 5 praktijklessen). Gedurende de theorieles wordt op een begrijpelijke wijze uitleg gegeven over hondengedrag en tijdens de praktijklessen wordt de theorie benut om te trainen met de hond. Het is echter niet mogelijk aan te geven wat de minimale leeftijd van het kind moet zijn, omdat dit van verschillende factoren afhangt. Het betreft de leidinggevende capaciteiten van het kind en het karakter van de hond (hoe dominant of deemoedig de hond is). Tijdens de eerste praktijkles wordt zorgvuldig gekeken of de combinatie (kind en de hond) goed samen gaat. Wanneer de combinatie goed functioneert, wordt de training voortgezet. Werkt de combinatie echter niet, dan wordt geadviseerd nog even te wachten tot het kind zowel letterlijk als figuurlijk wat gegroeid is. Kinderen die trainen met een hond die al eerder een cursus heeft gevolgd of nog steeds volgt bij Braaf, waarbij getraind is of wordt getraind door een volwassene hebben hier wel baat bij. Tijdens de kind/hondtraining wordt basisappel gelegd, doordat het kind middels oefeningen tijdens de lessen leert hoe hij / zij de hond kan Iaten gehoorzamen. In praktijk betekent het o.a. dat de hond uitgelaten kan worden, zonder aan de riem te trekken.

Twee foto's van de kind/hondtraining
Twee foto's van de kind/hondtraining
Drie foto's van de kind/hondtraining
Materiaal & Voer Tarieven Contact