Facebook logo, verwijst naar de facebook pagina

Heropvoeding


Drie foto's van heropvoedingen
Twee foto's van heropvoedingen

De term ‘heropvoeding’ klinkt veelal wat onvriendelijk. Braaf laat weten dat deze term veelal een wat ‘oudere’ hond betreft, die zich zelf gedragingen heeft aangeleerd doordat er onvoldoende en / of onjuiste sturing is gegeven tijdens de opvoeding van de hond, waardoor problemen zijn ontstaan. Deze honden kunnen problemen vertonen zoals slecht gehoorzamen, het niet alleen kunnen zijn, slopen en in het Iastigste geval agressie tonen naar andere honden en/of mensen. Belangrijk is te weten dat erfelijke aanleg in combinatie met sociale vorming / leerervaringen bepalend is voor het gedrag van de hond. Een hond wordt met bepaalde karaktereigenschappen geboren, die door middel van training te sturen zijn. Bij gebrek aan sturing vormt de hond zijn eigen handelswijze, wat tot problemen kan leiden. Doordat een hond binnen een hiërarchie leeft, past het binnen het gedrag van de hond leiding te accepteren en voorbeeld te nemen aan een ranghogere. Wanneer leiding ontbreekt, ontwikkelt de hond gedragingen vanuit zijn eigen hondenpsyche.

Twee foto's van heropvoedingen

Als voorbeeld: Een hond die in aanleg angstig is en door gebrek aan de juiste opvoeding de kans heeft gekregen dit verder te ontwikkelen. Wanneer de hond wordt aangehaald door vreemde mensen vertoont hij angstagressie. Ook kan gebrek aan leiding een ‘ongehoorzame hond’ tot gevolg hebben. Wanneer leiding ontbreekt, zal een hond onder andere niet komen wanneer hij wordt geroepen. Evenzeer kan het zijn dat de hond slechte ervaringen of nauwelijks ervaringen heeft opgedaan met andere honden of mensen. Deze negatieve ervaringen ofjuist onervarenheid zal omgeschoold moeten worden tot de juiste ervaringen en het daarbij acceptabele gedrag. Door middel van oefeningen tijdens de lessen leert de baas hoe hij moet reageren op onjuist gedrag dat veroorzaakt wordt door de erfelijke aanleg en Ieerervaringen van de hond, waardoor de hond foutief gedrag afleert en goed gedrag aanleert. Braaf laat weten dat elke hond een andere aanleg en vorming heeft, waardoor het essentieel is het gedrag van de hond nauwkeurig te ‘Iezen’, om hem op de juiste wijze te trainen.

Twee foto's van heropvoedingen
Drie foto's van heropvoedingen
Materiaal & Voer Tarieven Contact