Facebook logo, verwijst naar de facebook pagina

Over Hondenschool Braaf


Drie foto's van verschillende trainingen
Honden die het 'sta' commando krijgen

Hondenschool Braaf: Gehoorzaamheidscursussen voor puppies. jonge honden, volwassen honden & heropvoedingen

Passie voor het vak. het feilloos ‘lezen’ van honden gecombineerd met professionele begeleiding zijn de sleutelwoorden van Hondenschool Braaf.
Braaf bestaat sinds 1988 en is opgericht door hondengedragsdeskundige Nelly Booij.

Hondenschool Braaf is er voor mensen die een gehoorzame hond willen waardoor baas en hond jarenlang met en van elkaar kunnen genieten. Braaf bereikt dit doel door uit te gaan van de combinatie. waar baas & hond al trainend samen leren. De lessen bestaan uit praktijkgerichte oefeningen. waarin onderbouwd wordt met theoretische uitleg. De manier waarop de hond communiceert en hoe daarop gereageerd moet worden komt breed aan bod.

Maar wat is nu een gehoorzame hond? Volgens Braaf een hond, die niemand tot last is en ook gehoorzaamt in moeilijke situaties. Tijdens de lessen wordt er doorgaans getraind op deze moeilijke situaties. waarin de hond flink is afgeleid. Daarnaast komt een groot stuk socialisatie aan de orde. Na de les gaan de honden vrij (los). waarbij hen wordt geleerd zich sociaal op te stellen ten opzichte van elkaar.

Braaf gaat er van uit dat een hond een hond is. Hoewel een hond sociaal is en beschikt over een goed leervermogen. heeft hij niet het denkvermogen van een mens. Een veel voorkomende vergissing in de hondenopvoeding is vaak het vermenselijken van de hond. Een hond is een roedeldier en de natuur dwingt hem te proberen rang hoger te komen in de roedel, ongeacht het ras. Men vindt het veelal onprettig de wil op te leggen aan een ander maar bij de hond is het noodzakelijk duidelijk aan te geven wie leider is. De hond is geen democraat, maar leeft in een roedel waarbinnen hiérarchie heerst. De hond ziet ons als soortgenoot en reageert ook op ons alsof wij soortgenoot zijn. Belangrijk is daarom de hondentaal te begrijpen en ook te ‘spreken’ naar de hond.

Cursisten die met de hond over het veld lopen

Braaf gaat tijdens de training uit van positieve en negatieve bekrachtiging naar de hond. Dit houdt in dat het juiste gedrag van de hond gestimuleerd wordt door middel van belonen en foutief gedrag gecorrigeerd wordt. waardoor dit gedrag wordt ontmoedigd. Er bestaan verschillende methodes om de hond te belonen en te corrigeren. Bij Braaf krijgt de hond een beloning door middel van stem en handen (‘Goed zo / braaf’ & een lekkere aai) waarmee de baas zijn goedkeuring aan het gedrag van de hond geeft. De hond moet immers werken voor de baas en niet voor een koekje of snoepje.

In een hondenroedel is de beloning voor een hond die zich braaf gedraagt, het tot de roedel mogen blijven behoren. Essentieel voor een hond. aangezien de roedel hem veiligheid biedt. Dit wetende is een aai voor een hond al een behoorlijk flinke beloning. Om de hond te corrigeren werkt Braaf veelal met een slipketting. die de natuurlijke nekbeet imiteert. Veel mensen vinden het idee de ketting te gebruiken onplezierig of gebruiken hem alleen om de hond van hot naar her te sleuren ipv het slippen van de slipketting te gebruiken.

Braaf stelt dat de slipketting echter geen onvriendelijk middel is. omdat de kettingcorrectie geen pijnprikkel toedient. maar de manier nabootst waarop honden elkaar ook onderling corrigeren. Dit gebeurt al in het nest. waar de moederhond de nekbeet geeft aan een pup die zich niet naar behoren gedraagt. Wel is het zeer belangrijk. de slipketting op de juiste wijze te gebruiken. Een slipketting moet passend zijn qua maat en dikte. Daarnaast moet de ketting op de juiste wijze omgedaan worden, om deze na een correctie weer open te laten vallen. Wanneer de ketting verkeerd om zit. slipt deze dicht na 1 keer corrigeren. Het is niet de bedoeling de hond met een dichte ketting te laten lopen. Alleen bij foutief gedrag krijgt hij een nekbeet.

Tot slot is het noodzakelijk te weten. wanneer en hoe er gecorrigeerd moet worden. Wanneer de correctie juist wordt uitgevoerd. begrijpt de hond wat er bedoeld wordt en geeft de baas helder aan wat de hond niet mag. Door op een duidelijke manier te handelen naar de hond. leert de hond zich braaf te gedragen. Een hond die weet waar hij aan toe is. is een gelukkige hond. Aan nieuwe cursisten wordt voorafgaande de training advies en uitleg gegeven over het (juiste) gebruik van de slipketting. Tevens wordt er gekeken naar de aanleg van de hond. Omdat alle honden verschillen in karakter wordt de benaderingswijze op de hond afgestemd. Zet 100 golden retrievers op een rij; er is er in gedrag geen één hetzelfde. Wanneer de baas gemotiveerd en consequent is. is het resultaat een vrolijke. baasgerichte en gehoorzame hond.

Honden die het 'plat' commando krijgen
Drie foto's van verschillende trainingen
Materiaal & Voer Tarieven Contact